สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


 ตราสัญลักษณ์
 

 
เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป มีวงกลม ๒ วง ซ้อนกันอยู่
 
วงนอกจะมีชื่อสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
 
ส่วนวงในจะประกอบด้วย พานรัฐธรรมนูญขนาบข้างด้วยมือทั้งสอง ด้านล่างมีห่วงเกี่ยวกัน ๑๒ วง
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th