สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


ข่าวสารสมาคมฯ

 

 ค้นหาข่าว:

 
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
Update news:
13 ต.ค. 2559 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 253 ]
"ทรงพระเจริญ"

Update news:
02 ธ.ค. 2559 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 149 ]
20 ก.ค. 60 สัมมนา เรื่อง"ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยรายได้ท้องถิ่นและร่างกฎหมายว่าด้วยการกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่ อปท."
สัมมนา เรื่อง"ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยรายได้ท้องถิ่นและร่างกฎหมายว่าด้วยการกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่ อปท."
Update news:
20 ก.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1 ]
ด่วนที่สุด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Update news:
20 ก.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 4 ]
20 กรกฎาคม 2560
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 7/2560
Update news:
20 ก.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 2 ]
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 6/2560
17 กรกฎาคม 2560 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 6/2560
Update news:
17 ก.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 11 ]
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว.66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่องแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว.66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่องแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
Update news:
15 ก.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 27 ]
ไฟล์เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯ
ไฟล์เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 อ.กริช บัวทอง
Update news:
07 ก.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 195 ]
ไฟล์เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯ
ไฟล์เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 อ.พิชัย เพ็ชรยิ้ม
Update news:
07 ก.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 224 ]

หน้าแรก << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> หน้าสุดท้าย
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 155217155217155217155217155217155217 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th