สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดชลบุรี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 
 
นายวิทยา  คุณปลื้ม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายพฤฒิพงศ์ สิงห์โตทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายพินิจ ราชวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ถนนนารถมนตเสวี ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี20000
โทรศัพท์ 0-3839-8039-42   โทรสาร 0-3839-8036
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th