สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดระยอง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
 
 
นายปิยะ  ปิตุเตชะ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายคัมภีร์  ศรีสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
140 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง21000
โทรศัพท์ 0-3861-7430  โทรสาร 0-3861-8872
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th