สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดจันทบุรี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 
 
นายธนภณ  กิจกาญจน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายพงศ์ศักดิ์  หลิวทวีสีประกาย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายอำนาจ  ช่วงฉ่ำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
222 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี22000
โทรศัพท์ 0-3931-9999  โทรสาร 0-3931-9981
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th