สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดตราด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
 
 
นายวิเชียร  ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายธนพล ปรีดาสุทธิจิตต์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายอยุธ บางหลวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
481 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด23000
โทรศัพท์ 0-3951-8000  โทรสาร 0-3951-8005ต่อ 14
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th