สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 
นายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายไพรินทร์  หนูมาก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายจักรกฤษณ์ นนท์จีรพัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา24000
โทรศัพท์ 0-3809-3711-5  โทรสาร 0-3809-3716
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th