สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดปราจีนบุรี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
 
 
นางบังอร  วิลาวัลย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสมชาย  ระวังเหตุ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายปรีดา พัตรสันดร
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
818 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี25000
โทรศัพท์ 0-3721-3724  โทรสาร 0-3721-3724
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th