สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดนครนายก
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
 
 
นายสัญญา  บุญ-หลง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสำราญ ตลับเพ็ชร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
นายเรืองศักดิ์ วรหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
ถนนมัฆวานรังสรรค์-แยก จปร. ตำบลพรหมมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก26000
โทรศัพท์ 0-3730-7100  โทรสาร 0-3730-7127
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th