สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดสระแก้ว
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 
 
นายทรงยศ  เทียนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายก่อเกียรติ  คติกำจร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายธนพล รอดภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
8888 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3724-0999  โทรสาร 0-3724-0968
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th