สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดสมุทรปราการ
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
 
 
นายธนวัฒน์  กล่ำพรหมราช (รองปลัดรักษาการ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นางสุกัญญา  อัศวเหม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายธนวัฒน์  กล่ำพรหมราช (รองปลัดรักษาการ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ10270
โทรศัพท์ 0-2395-4560 , 0-2389-0600  โทรสาร 0-2398-0600ต่อ 201
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th