สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดสุรินทร์
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
 
นายกิติเมศวร์  รุ่งธนิเกียรติ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นางธัญพร  มุ่งเจริญพร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายไกรศักดิ์ วรทัต
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์32000
โทรศัพท์ 0-4451-1975 , 0-4451-1921  โทรสาร 0-4451-4524
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th