สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดศรีสะเกษ
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
 
 
นายวิชิต  ไตรสรณกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายนพดล  ชำนาญค้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ33000
โทรศัพท์ 0-4581-4676  โทรสาร 0-4581-4676
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th