สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดอุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
นายพรชัย  โควสุรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นางรำพูล  ตันติวณิชชานนท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสุรกิจ มุขสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี34000
โทรศัพท์ 0-4525-0333  โทรสาร 0-4525-4609
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th