สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดชัยภูมิ
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 
 
นายมนตรี  ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายพีระพล  ติ้วสุวรรณ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นส.จริยา  ศิริพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
135 ถนนองค์การสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ36000
โทรศัพท์ 0-4481-2098   โทรสาร 0-4481-7245
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th