สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดอำนาจเจริญ
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 
 
นายศักดิ์ชัย  ตั้งตระกูลวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสุทัย  ส่งศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสมหมาย  กอดแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ37000
โทรศัพท์ 0-4552-3227 , 0-4552-3255  โทรสาร 0-4552-3227
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th