สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดหนองบัวลำภู
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
 
 
นพ.ศราวุธ  สันตินันตรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นางศรัณยา  สุวรรณพรหม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
น.ส.ทวีวรรณ บุญนาทเสวี
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
186 ถนนวศวงศ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู39000
โทรศัพท์ 0-4231-2870  โทรสาร 0-4231-2871
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 5 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th