สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดอุดรธานี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
 
 
นายวิเชียร  ขาวขำ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายไพโรจน์  บุษราคัม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายธงชัย ปัญญาทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี41000
โทรศัพท์ 0-4224-4393-5  โทรสาร 0-4224-4796ต่อ 132
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th