สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดนนทบุรี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 
 
พ.ต.อ.ธงชัย  เย็นประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายจำลอง  ขำสา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสมพงษ์ วรกมล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-0481-5  โทรสาร 0-2591-6929
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th