สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดร้อยเอ็ด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
นายมังกร  ยนต์ตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นางจิตรา  คงเพชร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด45000
โทรศัพท์ 0-4351-1055  โทรสาร 0-4351-1110
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th