สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดกาฬสินธุ์
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
นายยงยุทธ  หล่อตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายอุทัย  แก้วกล้า
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายอนันต์ พิมพะสาลี
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
3/47 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 76000
โทรศัพท์ 0-4381-6061  โทรสาร 0-4381-6061
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th