สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดเชียงใหม่
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
 
นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายจีรเดช  จีแดง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายกิตติบูรณ์  สุมันตกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่50300
โทรศัพท์ 0-5399-8333  โทรสาร 0-5399-8333
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th