สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดลำพูน
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 
 
นายนิรันดร์  ด่านไพบูลย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายทรงศักดิ์  วังธิยอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นางนิชาดา สุริยะเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หมู่ 15 ถนนเลี่ยงเมืองลำพูน-ป่าซาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน51000
โทรศัพท์ 0-5359-7260  โทรสาร 0-5359-7260
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th