สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดปทุมธานี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 
 
นายชาญ  พวงเพ็ชร์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายชัยวัฒน์  อินทร์เลิศ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
ดร.เดชา พวงงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ถนนปทุมธานี- ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี12000
โทรศัพท์ 0-2975-8940 - 8   โทรสาร 0-2975-8941ต่อ 413
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 5 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th