สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดน่าน
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 
 
นายนรินทร์  เหล่าอารยะ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายณัฐพงษ์  ใบยา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายดนัย  คฤหานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
588 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน55000
โทรศัพท์ 0-5478-3888  โทรสาร 0-5478-3977
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 5 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th