สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดพะเยา
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 
 
นายวรวิทย์  บุรณศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายบุญโต  เกียรติวิชัยงาม
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา56000
โทรศัพท์ 0-5440-9400ต่อ 118  โทรสาร 0-5443-1222
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th