สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดเชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
นายบรรเจิด  ภูสมศรี (รองปลัด รักษาการ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายจิตติ  วันไชยธนวงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายบรรเจิด  ภูสมศรี (รองปลัด รักษาการ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
183 หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย57000
โทรศัพท์ 0-5317-5344  โทรสาร 0-5317-5344
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th