สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
นายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายบุญสม  ชูสวรรค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายเทอดเกียรติ  สุกใส
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000
โทรศัพท์ 0-5362-0495  โทรสาร 0-5362-0495
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th