สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดนครสวรรค์
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารณ์ (ปลัดรักษาการ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นางจิตรา  หมีทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์60000
โทรศัพท์ 0-5680-3567-70  โทรสาร 0-5680-3505
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 480781480781480781480781480781480781 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th