สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดอุทัยธานี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 
 
นายเผด็จ  นุ้ยปรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายโสภณ  คะสันต์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นางนภัสชนน์ นิธิวรรณกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี61000
โทรศัพท์ 0-5651-1297  โทรสาร 0-5651-1297
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th