สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดตาก
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 
 
นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายนิรันดร์  หงษชาติ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
999 หมู่ 9 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก63000
โทรศัพท์ 0-5551-8333  โทรสาร 0-5551-8333ต่อ 100
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th