สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดพิษณุโลก
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 
 
นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายอนุชา  น้อยวงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายอาคม ตรีเจริญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
206 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก65000
โทรศัพท์ 0-5522-3718-20  โทรสาร 0-5522-3718-20ต่อ 400
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th