สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดกาญจนบุรี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 
 
นายรังสรรค์  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายชูศักดิ์  แม้นทิม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสนธยา บุญประดิษฐ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
336/1 ถนนแสงชูโตใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-2477  โทรสาร 0-3462-3041
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th