สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดนครปฐม
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
 
นายอนุสรณ์  บุญกวิน (ปลัดรักษาการ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสมนึก สกุลรัตนกุลชัย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายอนุสรณ์  บุญกวิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
60/4 หมู่ 5 ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3496-0807  โทรสาร 0-3496-0807
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 480511480511480511480511480511480511 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th