สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดอ่างทอง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
 
 
นายสุรเชษ  นิ่มกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายชัยรัตน์  เปาอินทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นางอัปสร  เวศพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 0-3587-3301  โทรสาร 0-3587-3301ต่อ 110
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th