สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดเพชรบุรี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
 
 
นายชัยยะ  อังกินันท์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสาธิต  อุ๋ยตระกูล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
ดร.จิราพรรณ กลิ่นเกลา (รองปลัดรักษาการ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี36000
โทรศัพท์ 0-3242-5987  โทรสาร 0-3242-5987
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th