สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
นายสนั่น  ศิลารัตน์ (ปลัดรักษาการ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายมนตรี  รักษ์ศรีทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสนั่น  ศิลารัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนเทวบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช80000
โทรศัพท์ 0-7535-6252-3  โทรสาร 0-7534-1158
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th