สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดกระบี่
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 
นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายวิชัย  ลิ้มวัฒนากูล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
น.ส.อรนุช หนูแดง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
333 หมู่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0-7560-0299  โทรสาร 0-7560-0298
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th