สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดภูเก็ต
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 
 
นายวัชรินทร์  ปฐมวัฒนพงศ์  (ปลัดรักษาการ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายธีระ  เจี่ยสกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายวัชรินทร์  ปฐมวัฒนพงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต83000
โทรศัพท์ 0-7635-6024  โทรสาร 0-7621-0422
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th