สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
นายทนงศักดิ์  ทวีทอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสมชาติ  ประดิษฐ์พร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสมศักดิ์ สิทธิเสรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000
โทรศัพท์ 0-7727-2941  โทรสาร 0-7728-5110
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th