สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดระนอง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 
 
นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายวรานนท์  เกลื่อนสิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายสุภา ตัณฑะจินะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
90หมู่ 1ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ 0-7781-1071  โทรสาร 0-7781-3258
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th