สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดชุมพร
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
 
 
นายสุพล  จุลใส
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายอำพัน มากอำไพ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายนิตย์  แดงขวัญทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร86000
โทรศัพท์ 0-7751-1395, 0-7751-1777   โทรสาร 0-7751-1395
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th