สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดสตูล
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 
นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายจำรูญ  ดีเสาวภาคย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายอภิศักดิ์  อารีกุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
888 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล91000
โทรศัพท์ 0-7471-1273  โทรสาร 0-7472-3183
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th