สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดพัทลุง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
 
 
นายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายวงษ์รัตน์ เพชรตีบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายณัฐกิตต์  หนูรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
50 ถนนสุรินทร์  ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง93000
โทรศัพท์ 0-7461-1603  โทรสาร 0-7461-7081
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 8 คน
 ทั้งหมด 480776480776480776480776480776480776 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th