สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดบึงกาฬ
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
 
 
นายนิพนธ์  คนขยัน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายถวัลย์  คำเชียงใหม่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายวนาชาติ วงศ์พุทธา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
198 หมู่ 8 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง  จังหวัดบึงกาฬ38000
โทรศัพท์ 0-4249-2754 , 0-4249-2755  โทรสาร 0-4249-2785
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th