สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดสิงห์บุรี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
 
 
นายสรกฤช  เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายนิพนธ์  สีตะระโส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นายวัฒนชัย มานะจิตร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
หมู่ 8 ถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาท ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี16000
โทรศัพท์ 0-3652-0030  โทรสาร 0-3652-0230
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th