สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


จังหวัดชัยนาท
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
 
  
 
นายภราดา อาสาสรรพกิจ
รองนายก อบจ.ชัยนาท
รักษาราชการแทน
นายก อบจ.ชัยนาท
 
นายอาคม  เหล่าดำรงกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
นางรวิภัทร ตันติเสรีรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท17000
โทรศัพท์ 0-5647-6617  โทรสาร 0-5647-6617
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 3 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th