สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


 
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ตามที่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่  11ธันวาคม 2561นั้น คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร จึงประกาศกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
1. ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์  รับจำนวน 1 อัตรา
                   สอบวันที่ 19 ธันวาคม 2561  สถานที่สอบ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
                   เวลา 09.00-12.00 น. ทดสอบสมรรถนความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน (ภาค ก) และทดสอบสมรรถนะความรู้ทักษะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
                   เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทดสอบสมรรถนะความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) หรือการสัมภาษณ์ 
                   ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์  จัดทำPresentaion  การเสนอผลงาน ในรูปแบบ Powerpoint  เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์ด้วย โดยให้มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
                   - การนำเสนอ ชื่อผู้เข้ารับการสอบ/ ที่อยู่/ ประวัติการศึกษา/ ประวัติการทำงาน
                  - และนำเสนองานประชาสัมพันธ์ กรณี หากได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  รับจำนวน 1 อัตรา
                   สอบวันที่ 19 ธันวาคม 2561  สถานที่สอบ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
          เวลา 13.00 น. ทดสอบสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ทดสอบสมรรถนะความรู้ทักษะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และทดสอบสมรรถนะความรู้เหมาะสมกับตำแหน่ง 
ทังนี้ ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายในชุดสภาพ เตรียมปากกาเพื่อใช้ในการสอบ โดยให้ไปถึงสถานที่สอบก่อนกำหนดเวลาเข้าสอบ  และปฏิบัติตามที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 
 
วันที่: 14 ธ.ค. 2561
เอกสารแนบ: ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 
มีนาคม 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
วันนี้ : 19 มีนาคม 2562
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน
 ทั้งหมด 482866482866482866482866482866482866 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th