สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย


ข่าวสารสมาคมฯ

 

 ค้นหาข่าว:

 
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 4/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3 ครั้งที่ 4/2560
Update news:
11 พ.ค. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 137 ]
การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2560
7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2560
Update news:
07 มิ.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 181 ]
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 500/2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 500/2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น
Update news:
08 มิ.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 1345 ]
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.น.จ.) ครั้งที่2/2560
นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม(ก.น.จ.) ครั้งที่2/2560 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
Update news:
09 มิ.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 187 ]
การประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับพื้นที่
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
Update news:
13 มิ.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 123 ]
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานการประชุมหารือโครงการอบรมสัมมนาสมาพันธ์ อบจ.ภาคกลาง
ประธานสมาพันธ์อบจ. ภาคกลาง เป็นประธานการประชุมหารือโครงการอบรมสัมมนาสมาพันธ์ อบจ.ภาคกลาง
Update news:
14 มิ.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 234 ]
15 มิถุนายน 2560 นพ. ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ. หนองบัวลำภู การประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
นพ. ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ. หนองบัวลำภู การประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
Update news:
15 มิ.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 216 ]
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 2-2/2560
16 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 2-2/2560
Update news:
16 มิ.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 221 ]
20 มิ.ย.60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการดำเนินงานควบคุมยาสูบแก่บุคลากร อปท. ในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยว
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการดำเนินงานควบคุมยาสูบแก่บุคลากร อปท. ในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยว
Update news:
20 มิ.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 182 ]
19 มิ.ย.60 ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบในองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบ
ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินงานควบคุมยาสูบในองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบ
Update news:
19 มิ.ย. 2560 > อ่านรายละเอียด [ ผู้อ่าน: 200 ]
พฤศจิกายน 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
วันนี้ : 19 พฤศจิกายน 2561
 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน
 ทั้งหมด 468618468618468618468618468618468618 คน

Copyright © 2016 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
19/1-3 หมู่ที่ 4 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2926-0717    โทรสาร 0-2926-0070
E-mail : paoc_thai@hotmail.com    Website : www.paoc.or.th